Ιστορικό Ανέγερσης νέας κλινικής

Η κατασκευή της νέας ιδιωτικής χειρουργικής κλινικής «ΥΓΙΕΙΑ» άρχισε περί τα τέλη του 2009 και τελείωσε το 2011, η δε δαπάνη καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από κεφάλαια της εταιρίας.

Οι εμπνευστές της πέτυχαν να δημιουργήσουν μια σύγχρονη νοσηλευτική μονάδα που μέλλει να αποτελέσει το «τέλειο εργαλείο» για την παροχή φροντίδας υψηλών προδιαγραφών για όλη την οικογένεια.