ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Υγιεία Α.Ε.
Κάτωθι Πανοράματος
66100 Δράμα
Τηλ Κέντρο 25210-70000

Κρίτων Καλογερής

Κρίτων Γ. Καλογερής

Χειρουργός Ουρολόγος

Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ (1973). Ολοκλήρωσε την ειδικότητα στην Ουρολογική κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (1977-1980) και μετέπειτα επιμελητής (1980-1981). Τέλεσε Διευθυντής της Ουρολογικού τμήματος της ιδιωτικής κλινικής Γαληνός Ξάνθης (1982-1983). Από το 1984 μέχρι το 2014 τέλεσε Διευθυντής της Ουρολογικής Κλινικής του Γ.Ν. Ξάνθης.