ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Υγιεία Α.Ε.
Κάτωθι Πανοράματος
66100 Δράμα
Τηλ Κέντρο 25210-70000

Εξιτήριο - Ιατρικό Ιστορικό

Εξιτήριο - Ιατρικό Ιστορικό

 

Υπεύθυνος για την έξοδο σας από την κλινική είναι αποκλειστικά και μόνο ο προσωπικός σας ιατρός-μαιευτήρας σε συνεργασία φυσικά και με την υπεύθυνη παιδίατρό σας .
 

Εφόσον δοθεί εντολή εξόδου από τους θεράποντες ιατρούς  ο συνοδός σας θα πρέπει να απευθυνθεί στο λογιστήριο της κλινικής προκειμένου να ρυθμίσει τις οικονομικές εκκρεμότητες και να παραλάβει το εξιτήριο, το οποίο σας παραδίδεται μαζί και όλες οι απαραίτητες ιατρικές οδηγίες.

Όλα τα ιατρικά σας στοιχεία από την άφιξη σας στην κλινική και οι τυχόν εξετάσεις που πραγματοποιούνται καταχωρούνται στον ιατρικό σας φάκελο, ο οποίος φυλάσσεται αυστηρά εμπιστευτικά από το ΥΓΙΕΙΑ σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 και συγχρόνως με τη συγκατάθεσή σας αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικό αρχείο.

Στη περίπτωση που ζητηθούν αντίγραφα του φακέλου σας και των εξετάσεων μεταγενέστερα της ημερομηνίας εξόδου παραδίδονται κατόπιν αιτήσεως στο λογιστήριο της κλινικής . Ο χρόνος παράδοσης των αντιγράφων δεν υπερβαίνει τις 5 εργάσιμες ημέρες.

Συνεργαζόμενες με το μαιευτήριο εταιρείες έχουν πρόσβαση  στα προσωπικά δεδομένα και άλλα ευαίσθητα στοιχεία του ασθενούς μόνο με γραπτή αποδοχή του ασθενούς.