Γυναικολογικό Χειρουργικό

Στην ΥΓΙΕΙΑ πραγματοποιείται όλο το φάσμα των κλασσικών γυναικολογικών αλλά και λαπαροσκοπικών επεμβάσεων (κολπορραφία, υστερεκτομή, αφαίρεση κύστεων, ωοθήκης κλπ) .

Επίσης στο Τμήμα, παρέχονται Υπηρεσίες Επείγουσας Γυναικολογίας, για έκτακτα περιστατικά οποιαδήποτε  ώρα της ημέρας ή της νύχτας αν χρειαστεί.