ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Υγιεία Α.Ε.
Κάτωθι Πανοράματος
66100 Δράμα
Τηλ Κέντρο 25210-70000

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Στόχος της Χειρουργικής Κλινικής αποτελεί η παροχή αξιόπιστων υψηλού επιπέδου διαγνωστικών αλλά και θεραπευτικών υπηρεσιών σε όλο το φάσμα της Γενικής Χειρουργικής, σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, τις σύγχρονες απόψεις, αλλά και τις επιταγές της ιατρικής επιστήμης.