Αίθουσες Χειρουργείων

15 Χρόνια Είμαστε Κοντά Σας

Αίθουσες Χειρουργείων

Για τις ανάγκες των μαιευτικών και γυναικολογικών περιστατικών η ΥΓΙΕΙΑ διαθέτει 2 χειρουργικές αίθουσες πλήρως εξοπλισμένες με σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό στις οποίες διεκπεραιώνονται τα προγραμματισμένα και έκτακτα μαιευτικά και γυναικολογικά χειρουργεία.
Το προσωπικό των χειρουργείων, πολύπειρο και άρτια εκπαιδευμένο, συμμετέχει στις επεμβάσεις, άλλοτε εργαλειοδοτώντας χειρουργούς ιατρούς και άλλοτε παρέχοντας τις εξειδικευμένες υπηρεσίες στον ασθενή όπου οι συνθήκες το απαιτούν.