Για την εισαγωγή σας

15 Χρόνια Είμαστε Κοντά Σας

Για την εισαγωγή σας

Όταν φτάσετε στην ΥΓIΕΙΑ, πρέπει να προσέλθετε στο Τμήμα Υποδοχής & Εξυπηρέτησης Ασθενών  για να δηλώσετε τα ατομικά σας στοιχεία , το επώνυμο του συζύγου (εφόσον υπάρχει γάμος), το είδος του τοκετού (φυσιολογικό ή καισαρική), το όνομα του ιατρού σας, τη θέση νοσηλείας, σύντομο ιατρικό ιστορικό, καθώς και να δώσετε πληροφορίες για την ασφαλιστική σας κάλυψη.

Έχετε μαζί σας αντίγραφο από οποιαδήποτε ιατρική πληροφορία αφορά στη νοσηλεία σας π.χ. αποτελέσματα εξετάσεων, αιματολογικές εξετάσεις, ακτινογραφίες και διαγνώσεις.

Για  την εισαγωγή σας πρέπει να έχετε μαζί σας:

  • Ληξιαρχική πράξη γάμου ή σύμφωνο συμβίωσης.
  • Αστυνομική Ταυτότητα ή διαβατήριο και των δύο γονέων.
  •  Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και των δύο γονέων.
  • Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και των δύο γονέων
  • Ιατρικός Φάκελος της μητέρας (οπωσδήποτε αναφορά στην ομάδα αίματος)
  • Αριθμός ΙΒΑΝ και τράπεζα της μητέρας
  • email και των δύο γονέων, εφόσον υπάρχουν

Το προσωπικό της κλινικής θα σας βοηθήσει στη συμπλήρωση όλων των απαραίτητων εντύπων, θα σας εξηγήσει τη διαδικασία εισαγωγής και μετά τη διευθέτηση της ασφαλιστικής σας κάλυψης (εφόσον υπάρχει), θα σας συνοδεύσει στο δωμάτιό σας για να τακτοποιηθείτε.

Αφού καταχωρηθούν τα στοιχεία σας και δηλωθεί η θέση νοσηλείας συνοδεύεστε στην αίθουσα προετοιμασίας επιτόκων προκειμένου να πραγματοποιηθεί η απαραίτητη διαδικασία.

"Η Υγεία είναι ότι πιο πολύτιμο έχουμε στη ζωή μας!"

Επικοινωνήστε άμεσα και κλείστε ραντεβού