Εισαγωγή στη Χειρουργική

15 Χρόνια Είμαστε Κοντά Σας

Εισαγωγή στη Χειρουργική

Την ημέρα του χειρουργείου ο ασθενής θα πρέπει να παρουσιασθεί στην γραμματεία της κλινικής την ώρα που του έχει προσδιορίσει ο ιατρός του.
Ο ασθενής κατά την εισαγωγή του πρέπει να έχει μαζί του:

– Όλες τις εξετάσεις που του έχουν ζητηθεί πριν από το χειρουργείο, καθώς και εκείνες που είναι απαραίτητες γιατί προσδιορίζουν την πάθηση του ( π.χ. ακτινογραφίες, υπερηχογραφήματα, μαστογραφίες κ.λ.π.).
– Την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο του
– Να αναφέρει στην γραμματεία τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ του

Όταν ολοκληρωθεί η “γραφειοκρατική” διαδικασία στο γραφείο διοίκησης τον ασθενή παραλαμβάνει ο υπεύθυνος γι΄αυτόν νοσηλευτής και τον συνοδεύει στο θάλαμο νοσηλείας, του δείχνει την κλίνη του και του εξηγεί πώς να τακτοποιήσει τα πράγματα του και πώς να κινηθεί στους χώρους της νοσηλείας του.
Ο νοσηλευτής στη συνέχεια θα συμπληρώσει το νοσηλευτικό ιστορικό, ερωτώντας σχετικά τον ασθενή, θα εξετάσει και θα καταγράψει τα ζωτικά σημεία του ασθενούς (δηλ. αρτηριακή πίεση, σφίξεις, θερμοκρασία), θα ελέγξει τις προσκομισθείσες εξετάσεις και θα τις αρχειοθετήσει στο φάκελο του ασθενούς, θα ελέγξει τυχόν οδηγίες που έχουν δοθεί από τον αναισθησιολόγο και θα φροντίσει για την υλοποίηση τους, ενώ θα ενημερώσει και τον ασθενή για την λειτουργία του τμήματος, για την επέμβαση που θα υποβληθεί, τη διαδικασία νοσηλείας του και για την ώρα εισαγωγής του στο χειρουργείο. Επίσης  θα καταγράψει  και θα οργανώσει την ώρα αναχώρησης του ασθενή προς το χειρουργείο, ενώ παράλληλα θα φροντίσει να τον στηρίξει ψυχολογικά και να τον ενθαρρύνει.

Κατά την διάρκεια της αναμονής του ασθενούς στο θάλαμο πριν από τη μεταφορά του στο χειρουργείο είναι σύνηθες να τον επισκέπτεται ο θεράπων χειρουργός, ο οποίος του εξηγεί και πάλι τη διαδικασία του χειρουργείου ενώ ελέγχει για τελευταία φορά τη φυσική κατάσταση και την καταλληλότητα του να υποβληθεί στην επέμβαση.
Επίσης, προεγχειρητικά επισκέπτεται τον ασθενή στο θάλαμο και ο αναισθησιολόγος, για να ελέγξει κατάσταση υγείας του, για να του λύσει απορίες της τελευταίας στιγμής και για να τον στηρίξει.

"Η Υγεία είναι ότι πιο πολύτιμο έχουμε στη ζωή μας!"

Επικοινωνήστε άμεσα και κλείστε ραντεβού