Εξιτήριο – Ιατρικό Ιστορικό

15 Χρόνια Είμαστε Κοντά Σας

Εξιτήριο - Ιατρικό Ιστορικό

Υπεύθυνος για την έξοδο σας από την κλινική είναι αποκλειστικά και μόνο ο προσωπικός σας ιατρός-μαιευτήρας σε συνεργασία φυσικά και με τον υπεύθυνο παιδίατρό σας.

Εφόσον δοθεί εντολή εξόδου από τους θεράποντες ιατρούς θα πρέπει εσείς ή ο συνοδός σας να απευθυνθείτε στο λογιστήριο της κλινικής προκειμένου να ρυθμίσετε τις οικονομικές σας εκκρεμότητες και να παραλάβετε το εξιτήριο, το οποίο σας παραδίδεται μαζί και όλες οι απαραίτητες ιατρικές οδηγίες.

Όλα τα ιατρικά σας στοιχεία από την άφιξη σας στην κλινική και οι τυχόν εξετάσεις που πραγματοποιούνται καταχωρούνται στον ιατρικό σας φάκελο, ο οποίος φυλάσσεται αυστηρά εμπιστευτικά από το ΥΓΙΕΙΑ σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 και συγχρόνως με τη συγκατάθεσή σας αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικό αρχείο.

Στη περίπτωση που ζητηθούν αντίγραφα του φακέλου σας και των εξετάσεων μεταγενέστερα της ημερομηνίας εξόδου παραδίδονται κατόπιν αιτήσεως στο λογιστήριο της κλινικής. Ο χρόνος παράδοσης των αντιγράφων δεν υπερβαίνει τις 5 εργάσιμες ημέρες.

Συνεργαζόμενες με το μαιευτήριο εταιρείες έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και άλλα ευαίσθητα στοιχεία του ασθενούς μόνο με γραπτή αποδοχή του ασθενούς.

"Η Υγεία είναι ότι πιο πολύτιμο έχουμε στη ζωή μας!"

Επικοινωνήστε άμεσα και κλείστε ραντεβού