Προεγχειρητικός Έλεγχος

15 Χρόνια Είμαστε Κοντά Σας

Προεγχειρητικός Έλεγχος

Τι είναι και  από ποιόν γίνεται.

Για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία των ασθενών και την ασφαλέστερη διεξαγωγή της επέμβασης, είναι απαραίτητη η προσεκτική διερεύνηση του ιστορικού υγείας και της φυσικής κατάστασης τους, δηλ. η  προεγχειρητική αξιολόγηση. Η προεγχειρητική αξιολόγηση γίνεται συνήθως μία ημέρα πριν από το χειρουργείο. Μία πλήρης προεγχειρητική αξιολόγηση ασθενούς περιλαμβάνει :τη λήψη ιστορικού, την κλινική εξέταση, τη συμβουλευτική εξέταση από γιατρούς άλλων ειδικοτήτων (αν χρειάζεται) και τον εργαστηριακό και απεικονιστικό έλεγχο.
Ο θεράπων χειρουργός , που θα διαγνώσει την πάθηση για την οποία χρειάζεται χειρουργική επέμβαση, οφείλει   να ελέγξει αν ο ασθενής πληροί τα κριτήρια γι΄ αυτού του είδους την επέμβαση.
Ο αναισθησιολόγος, όμως, είναι αυτός που σε τελική ανάλυση θα αξιολογήσει με πιο αναλυτικό τρόπο και με στοχευμένη επιμέλεια την κατάσταση υγείας του ασθενούς πριν από την επέμβαση, αν πρόκειται να χορηγηθεί γενική ή περιοχική αναισθησία ή άλλης μορφής καταστολή των αισθήσεων που απαιτεί την παρουσία αυτού του εξειδικευμένου γιατρού.

Το ερωτηματολόγιο
Τα ερωτηματολόγια καταγραφής του ιστορικού των ασθενών έχουν σχεδόν παρόμοια διάρθρωση σε όλες τις χώρες του κόσμου, καθώς τα περισσότερα προβλήματα και τα στοιχεία που αναζητούνται είναι ίδια παντού, ανεξάρτητα από το είδος της επέμβασης.
Το ερωτηματολόγιο   συμπληρώνουν οι ασθενείς με τη βοήθεια νοσηλεύτριας εξειδικευμένης στην προεγχειρητική αξιολόγηση.
Αν κάποιος ασθενής δυσκολεύεται να γράψει κάποιο πρόβλημα του (και αυτό συνήθως σχετίζεται με εξάρτηση από ουσίες, μόλυνση από ιό του AIDS ή παρουσία κάποιας ψυχικής διαταραχής), μπορεί να το δηλώσει προφορικά στη νοσηλεύτρια και στους θεράποντες γιατρούς (χειρουργό και αναισθησιολόγο).

Οι απαραίτητες εξετάσεις.
Οι παρακλινικές εξετάσεις ( π.χ εξετάσεις αίματος, ούρων, ακτινογραφίες κ.λ.π.) πραγματοποιούνται για να οριστικοποιηθεί η διάγνωση μία νόσου, για να εκτιμηθεί η επάρκεια λειτουργίας οργάνων ή συστημάτων του οργανισμού και για να αποκαλυφθούν τυχόν υπάρχουσες παρεκτροπές ή ασθένειες που δεν έχουν γίνει αντιληπτές από τους ασθενείς.
Με βάση την εμπειρία μας στην ΥΓΙΕΙΑ ακολουθούμε μία αυστηρή πολιτική προεγχειρητικού ελέγχου με πλήρη παρακλινικό έλεγχο σε όλους τους νοσηλευόμενους
Έτσι  οι παρακάτω εξετάσεις κρίνονται ως απαραίτητο να πραγματοποιούνται πριν από την εισαγωγή σε μονάδα ημερήσιας νοσηλείας:
•    Γενική αίματος – Ομάδα αίματος
•    Έλεγχος πηκτικότητας,
•    Έλεγχος για ηπατίτιδα.
•    Βιοχημικός έλεγχος ( ουρία, κρεατινίνη, σάκχαρο, ηπατικά ένζυμα, ηλεκτρολύτες )
•    Γενική ούρων
•    Ακτινογραφία Θώρακα
•    ΗΚΓ
•    Σε περιπτώσεις παθήσεων θυρεοειδούς – έλεγχος των ορμονών
•    Σε περιπτώσεις άλλων ασθενειών : ειδικός για την κάθε μία έλεγχος.
Βεβαίως  ως γενική οδηγία ισχύει: το εύρος και το είδος των προεγχειρητικών εξετάσεων καθορίζονται από το ιστορικό του ασθενούς, τα αποτελέσματα της κλινικής εξέτασης του και το είδος της επέμβασης στο οποίο θα υποβληθεί.

"Η Υγεία είναι ότι πιο πολύτιμο έχουμε στη ζωή μας!"

Επικοινωνήστε άμεσα και κλείστε ραντεβού