Τμήμα Λαπαροσκοπικής

15 Χρόνια Είμαστε Κοντά Σας

Τμήμα Λαπαροσκοπικής

Η λαπαροσκοπική χειρουργική  είναι μια μέθοδος η οποία έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια και έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε ένα ευρύ φάσμα  επεμβάσεων.

Κατά την λαπαροσκοπική χειρουργική γίνεται μια μικρή τομή στην περιοχή του ομφαλού από  την οποία εισάγεται μέσα στο εσωτερικό της κοιλιάς ένα ειδικό τηλεσκόπιο (λαπαροσκόπιο) με το οποίο μπορούμε να ελέγξουμε όλα τα εσωτερικά όργανα (Διαγνωστική λαπαροσκόπηση).

Παράλληλα με άλλες δύο ή τρεις μικρές τομές ( 5-10 χιλ) μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλα χειρουργικά εργαλεία μέσα στην κοιλιά και να πραγματοποιήσουμε χειρουργικές επεμβάσεις (Επεμβατική λαπαροσκόπηση).

Τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής σε σύγκριση με την κλασική χειρουργική είναι ότι με την μέθοδο της λαπαροσκοπικής χειρουργικής αποφεύγονται οι κλασικές μεγάλες χειρουργικές τομές. Σαν αποτέλεσμα οι ασθενείς έχουν λιγότερο πόνο και γρηγορότερη ανάρρωση μπορούν να φύγουν από το νοσοκομείο την επομένη η ακόμα και την ίδια μέρα του χειρουργείου και μπορούν να επιστρέψουν στις καθημερινές τους δραστηριότητες σε 24 με 48 ώρες.

Ένα επιπλέον πλεονέκτημα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής είναι το αισθητικό αποτέλεσμα το οποίο είναι  ασυγκρίτως καλύτερο μιας και αποφεύγονται οι μεγάλες δύσμορφες ουλές.

"Η Υγεία είναι ότι πιο πολύτιμο έχουμε στη ζωή μας!"

Επικοινωνήστε άμεσα και κλείστε ραντεβού